Stránky jsou průběžně v přestavbě, omluvte prosím dočasné změny. Děkujeme.

Věrnostní program Fishing4u

Věrnostní program Fishing4u

Členem věrnostního slevového programu Fishing4u Team se stanete pouhou registrací na našem webu. S registrací získáváte řadu výhod, které Vám přinesou opravdu výhodné nákupy na celý sortiment nabízených rybářských potřeb. Slevy 6% - 12% dle výše objednávek, další navýšení těchto slev prostřednictvím slevových poukazů a praktické dárky k objednávkám v rámci časově omezených akcí. O všech těchto výhodách a akcích Vás vždy informujeme prostřednictvím emailů.

UPOZORNĚNÍ

Po provedené registraci je nutné zadat v pravé horní části našeho eshopu přihlašovací jméno a heslo a tím se přihlásíte do eshopu jako řádně zaregistrovaný návštěvník a ceny v eshopu se Vám automaticky přepočítají dle Vaší aktuální slevy. Bez přihlášení nelze uplatňovat nárok na slevu! Hodnota Vaší objednávky bude na věrnostní účet Fishing4u Team připsána ihned po kompletním dokončení objednávky (převzetí zboží). 

  1. Úvod

Zákaznický Fishing4u Team je věrnostní program pro zákazníky internetového obchodu www.fishing4u.cz , jehož účelem je poskytování nadstandardních výhod stálým zákazníkům a zkvalitňování služeb na základě udaných údajů. Předpokladem pro vstup je realizace platné registrace na www.fishing4u.cz a splnění podmínek, které jsou upřesněny níže.

 

  1. Výhody vyplývající z členství ve Fishing4u Teamu :

2.a. Člen teamu po splnění podmínek (viz. bod 3.1.) získá při nákupu na internetovém obchodu www.fishing4u.cz slevu ve výši 6% – 12%. Slevové limity v bodu 2.b. jsou uvedeny pouze pro členy Fishing4u Teamu. Výhody a slevy získané členstvím ve Fishing4u Teamu platí jen pro nákupy realizované v internetovém obchodě. 

2.b.   Slevové limity

Finanční částky, uváděné u jednotlivých slev, jsou dány součtem všech objednávek konkrétního člena Fishing4u Teamu realizovaných od 25.05.2023. Každému řádně zaregistrovanému zákazníkovi se budou částky za jeho objednávky sčítat na jeho účet a po dosažení další postupové hranice mu bude v následující objednávce navýšen slevový věrnostní rabat na odpovídající hodnotu (viz níže).


1) Nově registrovaný zákazník - 6% sleva (1 - 10000 Kč)

Sleva ve výši 6% je základní slevou poskytovanou při celkové útratě 1 Kč až 10 000 Kč. Po dosažení celkové útraty 10 000 Kč a více se zákazník automaticky přesouvá do 7% slevy, která mu bude započítána již při následující objednávce! Načítání celkové útraty není časově omezeno.

2) Go zákazník - 7% sleva (10 001 - 15 000 Kč)

Sleva ve výši 7% platí při celkové útratě 10 001Kč až 15 000Kč. Po dosažení celkové útraty 15 000 Kč a více se zákazník automaticky přesouvá do 8% slevy, která mu bude započítána již při následující objednávce! Načítání celkové útraty není časově omezeno.

3) Go Go zákazník - 8% sleva (15 001 - 25 000)

Sleva ve výši 8% platí při celkové útratě 15 001Kč až 25 000Kč. Po dosažení celkové útraty 25 000 Kč a více se zákazník automaticky přesouvá do 9% slevy, která mu bude započítána již při následující objednávce! Načítání celkové útraty není časově omezeno.

4) Go Go Go zákazník - 9% sleva (25 001 - 40 000)

Sleva ve výši 9% platí při celkové útratě 25 001 Kč až 40 000Kč. Po dosažení celkové útraty 40 000 Kč a více se zákazník automaticky přesouvá do 10% slevy, která mu bude započítána již při následující objednávce! Načítání celkové útraty není časově omezeno.

5) Go Go GO GO zákazník - 10% sleva (40 001 - 60000)

Sleva ve výši 10% platí při celkové útratě 40 001 Kč až 60 000kč.  Po dosažení celkové útraty 60 000 Kč a více se zákazník automaticky přesouvá do 12% slevy, která mu bude započítána již při následující objednávce! Načítání celkové útraty není časově omezeno.

5) VIP  zákazník - 12% sleva (60 001 a více)

Sleva ve výši 12% platí při celkové útratě nad 60 001 Kč.Tato sleva bude zákazníkovi započítána již při následující objednávce! Načítání celkové útraty není časově omezeno .

6) člen youtube kanálu zozacz - sleva 10% - 12%

 

Sleva 10% bude nastavena každému členovi youtube kanálu zozacz a sleva 12% každému členovi youtube kanálu zozacz po nepřetržitém členství v trvání déle než 12měsíců. Po skončení nebo opuštění člensví na youtube kanálu zozacz bude sleva na Fishing4u.cz anulována nebo setrvá podle toho jestli budou splněny body 1-5 viz platnost víše.

 


Hodnota předchozího nákupu je připisována na věrnostní účet automaticky po dokončení (převzetí) objednávky. Celková suma realizovaných objednávek se zobrazuje ihned po přihlášení ve Vašem Fishing4u účtu.

2.c. Pokud bude časový rozdíl mezi dvěma následujícími objednávkami větší, než 12 měsíců, bude výše dosaženého slevového bonusu automaticky nastavena na výchozí 6% slevovou hranici bez ohledu na výši předchozí objednávky!

2.d. Odpovídájící slevy se projeví změnou cen celého sortimentu po řádném přihlášení člena Fishing4u Teamu na eshopu www.fishing4u.cz

 2.e. Do celkového stavu zákaznického účtu budou započítány pouze převzaté a zaplacené objednávky. Odpovídající částka bude na účet zákazníka připsána až po převedení dobírkové finanční částky na účet e-shopu Fishing4u. V případě odstoupení od kupní smlouvy a následném vrácení objednávky, bude z konta zákazníka odečtena odpovídající finanční částka, která bude odpovídat hodnotě zrušené nebo vrácené objednávky nebo její části.

  1. Členství ve Fishing4u Teamu

3.1. Podmínky přijetí do Fishing4u Teamu :

3.1.a. Členem Fishing4u Teamu se může stát osoba, která souhlasí s podmínkami zařazení do teamu a vyplní pravdivě povinné údaje při registraci na www.fishing4u.cz , souhlasí s obchodními podmínkami a souhlasí se zasíláním informačních emailů o akcích Fishing4u Teamu (maximálně 2x za měsíc).

3.1.b. Členem Fishing4u Teamu se stává zákazník na základě svobodné vůle, která je vyjádřena zaregistrováním na internetovém obchodu www.fishing4u.cz a potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami.

3.1.c. Při objednávce prostřednictvím e-shopu se členem Fishing4u Teamu automaticky stává každý zákazník, který splní podmínky pro přijetí. Pokud si zákazník  e-shopu nepřeje z jakéhokoli důvodu být zařazen do teamu, tuto vůli vyjádří  nákupem na www.fishing4u.cz bez registrace.

3.2. Vyřazení z Fishing4u Teamu 

3.2.a. Člen Fishing4u Teamu může své členství kdykoli zrušit. Pro odvolání souhlasu se členstvím je nutné písemnou nebo elektronickou formou zažádat o zrušení členství. Žádost adresujte na kontaktní adresu uvedenou v bodě 5.

3.2.b. Fishing4u  si vyhrazuje právo zrušení členství ve Fishing4u Teamu každému, kdo poruší podmínky členství.

3.3. Povinnosti člena vyplývající ze členství ve Fishing4u Teamu

3.3.a.  Člen teamu se zavazuje neprodleně informovat o změně povinných údajů, uvedených v registraci uskutečněné prostřednictvím e-shopu www.fishing4u.cz. Změnu údajů je možno realizovat, písemnou nebo elektronickou formou adresovanou na kontaktní adresu uvedenou v bodě 5. Při změně údajů je nutné uvést  jeden z identifikačních údajů zákazníka (jméno, příjmení,fakturační adresu...).

3.4. Povinnosti a práva  Fishing4u.cz vyplývající z členství ve Fishing4u Teamu

3.4.a. Fishing4u.cz si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu podmínek členství ve Fishing4u Teamu bez předchozího upozornění.

3.4.b. Při nesplnění některého z předchozích bodů má Fishing4u.cz právo odmítnout členské výhody člena teamu.

  1. Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů

4.a. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízeními Evropské unie zejména pak s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Veškeré informace o zpracování osobních údajů si můžete prohlédnout zde.

4.b. Fishing4u.cz  si vyhrazuje možnost v případě neaktuálních či nepřesných údajů vyřadit člena z Fishing4u Teamu, neboť je povinna na základě § 5 odst. 1 písm. c) zákona 101/2000 Sb. taková data zlikvidovat.

 

  1. Na co ne/lze uplatnit věrnostní slevu

Věrnostní slevy lze uplatnit na všechny produkty na e-shopu, které na detailu produktu nemají uvedenou větu "Na tento produkt se nevztahuje věrnostní sleva", či produkty jinak slevou omezené. Mohou to být produkty konkrétní značky, nebo produkty, které jsou již zlevněné. Věrnostní sleva se obecně nevztahuje na tento sortiment:

Značky: Stanley 3% , Garmin 6%

Zboží označené červeným štítkem: Výprodej, Sleva, Akce

 

  1. Kontaktní adresa

Jan Michl

Makotřasy 67

27354

+420777582510

https://www.fishing4u.cz

info@fishing4u.cz

 

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky platí od 25.05.2023.